Detta är en översättning av Apollo Developer FAQ som finns på adressen labs.adobe.com/wiki/index.php/Apollo:developerfaq.

Skapad av HINK Studio HB.

Apollo FAQ - vanliga frågor och svar om Adobe Apollo

Apollo är för närvarande i ett tidigt utvecklingsstadium. Informationen i detta dokument kan därför komma att ändras.

Observera att detta dokument är under uppbyggnad och kommer därför att uppdateras kontinuerligt.

Innehållsförteckning

1 Allmänt

1.1 Vad är Apollo?
1.2 Vilka typer av applikationer är Apollo ämnat för?
1.3 Vilka typer av utvecklare är Apollo ämnat för?
1.4 Är Apollo gratis?
1.5 När kommer Apollo att släppas?
1.6 Vilka plattformar kommer Apollo 1.0 att kunna köras på?
1.7 Är Apollo en webbläsare?
1.8 Vilken storlek kommer programvaran för Apollo att hamna på?
1.9 Hur förhåller sig Apollo till Macromedia Central?

2 Utveckling

2.1 Vilka teknologier kan jag använda i en Apollo-applikation?
2.2 Kan jag använda enbart HTML och JavaScript för att bygga en Apollo-applikation?
2.3 Vilken IDE använder jag för att skapa en Apollo-applikation?
2.4 Kan jag använda Flash för att skapa Apollo-applikationer?
2.5 Hur kommer Apollo att bli distribuerad?
2.6 Kommer utvecklare att kunna distribuera installationsprogrammet för Apollo med deras applikationer?
2.7 Hur installeras Apollo-applikationer?
2.8 Vilken HTML- och JavaScriptsmotor används i Apollo?
2.9 Är det samma WebKit-projekt som webbläsaren Safari i Mac OS och webbläsaren KHTML i KDE baseras på?
2.10 Varför valde Adobe just WebKit?
2.11 Kommer Apollos användande av WebKit betyda att utvecklare måste ta hänsyn till ännu en HTML-motor?
2.12 Planerar Adobe att bidra med ändringar till WebKit-projektet?
2.13 Är det samma WebKit som WebKit-ramverket under Mac OS X?
2.14 Var hittar jag mer information om WebKit?
2.15 Kommer Apollo-applikationer att kunna kommunicera med andra Apollo-applikationer?
2.16 Kommer Apollo-applikationer att kunna kommunicera direkt med databaser?
2.17 Hur mycket kommer utvecklare/designers att kunna kontrollera av en Apollo-applikations utseende?
2.18 Kommer jag att kunna återanvända kod från Flex 2 i en Apollo-applikation?
2.19 Nämn några API:er som utvecklare kommer att kunna använda i Apollo
2.20 Kommer Apollo-applikationer att fungera när jag är frånkopplad från Internet?
2.21 Kommer utvecklare att kunna utöka funktionaliteten i Apollo med egen kod?
2.22 Finns det någon sorts uppdateringsfunktion för applikationer i Apollo?
2.23 Skapar Apollo exe/projector-filer?
2.24 Vilken säkerhetsmodell används i Apollo?
2.25 Kan jag skapa CD-ROM- eller kioskapplikationer som bygger på Apollo?
2.26 Kommer Macromedia Central att kunna köras i Apollo?
2.27 Kommer SWF:er baserade på Flash version 8 eller lägre att kunna köras i Apollo?

3 Nyheter och information

3.1 Hur kan jag ge förslag på nya funktioner i Apollo?
3.2 Var kan jag hitta den senaste informationen om Apollo?
3.3 Kommer Apollo att diskuteras på någon kommande konferens?

4 Information om denna FAQ

4.1 Är detta en officiell FAQ?
4.2 Hur kan jag ge er mina kommentarer om denna FAQ?

Allmänt

Vad är Apollo?

Apollo är kodnamnet på en programvara för flera operativsystem som utvecklas av Adobe. Denna programvara gör det möjligt för utvecklare att använda deras nuvarande webbkunskaper (så som Flash, Flex, HTML, JavaScript och Ajax) för att bygga och leverera så kallade Rich Internet Applications (RIAs eller "rika internetapplikationer") som skrivbordsapplikationer.

Vilka typer av applikationer är Apollo ämnat för?

Även om en rad olika traditionella skrivbordsapplikationer kan byggas i Apollo, så är idén med Apollo att göra det enkelt för utvecklare att skapa Rich Internet Applications som program som körs lokalt på datorn.

Det är detta användningsområde, att utveckla Rich Internet Applications som skrivbordsapplikationer, som är målet med Apollo 1.0.

Vilka typer av utvecklare är Apollo ämnat för?

Apollo är tänkt att användas av utvecklare som för närvarande arbetar med webbteknologier så som Flash, Flex, HTML, JavaScript och Ajax för att bygga Rich Internet Applications.

Är Apollo gratis?

Ja. Programvaran för Apollo kommer att vara gratis (i likhet med Flash Player och Adobe Reader).

När kommer Apollo att släppas?

Vi planerar att släppa en förhandsvisningsversion av Apollo på Adobe Labs under början av 2007.

Vi siktar för närvarande på att släppa Apollo 1.0 under första halvan av 2007.

Vilka plattformar kommer Apollo 1.0 att kunna köras på?

Apollo 1.0 kommer att kunna köras under Windows och Mac OS X.

Vi undersöker även vilka andra plattformar som kan komma att stödjas i framtida versioner.

Är Apollo en webbläsare?

Nej. Apollo är en programvara för flera operativsystem som körs utanför webbläsaren.

Teoretiskt sett skulle du kunna bygga en webbläsare i Apollo.

Vilken storlek kommer programvaran för Apollo att hamna på?

Vi siktar för närvarande på någonstans mellan 5 och 9 megabyte.

Observera dock att denna programvara bara behövs laddas ner en gång.

Hur förhåller sig Apollo till Macromedia Central?

Även om ett antal medlemmar i Apollo-gruppen tidigare arbetade med Macromedia Central så är Apollo inte direkt relaterad till Macromedia Central.

Mycket av det vi har lärt oss från Central (vad som fungerade och vad som inte gjorde det) kommer vi att ha i åtanke när vi skapar funktionaliteten i Apollo.

Kodbasen i Apollo är helt separerad från kodbasen i Macromedia Central.

Utveckling

Vilka teknologier kan jag använda i en Apollo-applikation?

Apollo stödjer applikationer skapade i Flash / Flex eller HTML / JavaScript, eller en kombination av båda.

Flash-baserade applikationer kommer att kunna inkludera HTML-baserat innehåll, och HTML-baserade applikationer kommer att kunna inkludera Flash-baserat innehåll.

Dessutom kommer Apollo-applikationer att kunna integreras med PDF-dokument.

Kan jag använda enbart HTML och JavaScript för att skapa en Apollo-applikation?

Ja.

Vilken IDE använder jag för att skapa en Apollo-applikation?

Du kan använda den IDE (Integrated Development Environment) som du idag använder för att skapa Flash / Flex- och HTML / JavaScript-applikationer (så som Flex Builder, Eclipse, vim, osv...). Apollo kräver ingen speciell IDE.

Vi kommer att släppa en del kommandopromptsverktyg för Apollo som kommer att underlätta paketeringen och utvecklingen av Apollo-applikationer i din favorit-IDE.

Med andra ord kan du använda vilket program som helst som skapar SWF:er eller HTML-filer.

Kan jag använda Flash för att skapa Apollo-applikationer?

Ja, så länge du använder en version av Flash som stödjer ActionScript 3 / AVM2 (så som nästa version av Flash).

I nuläget finns det en publik förhandsvisning av nästa version av Flash (med kodnamn Blaze) som har stöd för ActionScript 3. Denna förhandsvisningsversion finns att hämta på labs.

Hur kommer Apollo att distribueras?

Apollo kommer att distribueras på en rad olika sätt, bland annat:

Vi undersöker även en del andra distributionsmetoder, och är säkra på att vi kommer att snabbt kunna skapa en betydande distribution av Apollo.

Vi kommer att prata mer om det här när vi går igenom en del av alternativen.

Det här ämnet diskuterades mer i detalj i denna poddsändning.

Kommer utvecklare att kunna distribuera installationsprogrammet för Apollo med deras applikationer?

Ja, utöver möjligheten att skapa och distribuera installationsprogram för Apollo-applikationer för flera operativsystem, så kommer utvecklare även att kunna skapa installationsprogram som först undersöker om Apollo finns installerat. Om så inte är fallet kommer det att installeras innan Apollo-applikationen installeras.

Det här ämnet diskuterades mer i detalj i denna poddsändning.

Hur installeras Apollo-applikationer?

Apollo-applikationer installeras som vilket annat program på en användares dator. Användaren laddar hem en installationsfil som fungerar under flera operativsystem och sedan dubbelklickar på den för att starta installationen.

Hur denna installation kommer att ske beror på vilket operativsystem som användaren har, eftersom Apollo kommer att använda den installationsprocedur som är karaktäristisk för operativsystemet.

Vi undersöker även en rad andra typer av installationer för Apollo-applikationer.

Vilken HTML- och JavaScriptsmotor används i Apollo?

HTML och JavaScript hanteras i Apollo av WebKits HTML / JavaScript-motor.

Är det samma WebKit-projekt som webbläsaren Safari i Mac OS och webbläsaren KHTML i KDE baseras på?

Ja.

Varför valde Adobe just WebKit?

Vi ägnade en betydande del av vår tid till att pröva ut ett antal olika HTML-motorer för Apollo. Vi hade fyra stora kriterier, som alla uppfylldes av WebKit:

Även om det slutliga beslutet var svårt att fatta så kände vi att WebKit var bäst för Apollo i nuläget.

Kommer Apollos användande av WebKit att betyda att utvecklare måste ta hänsyn till ännu en HTML-motor?

Nej. Vårt mål är att uppehålla total kompatibilitet med befintliga WebKit-implementationer. Detta kommer att försäkra att innehåll som fungerar i WebKit-baserade webbläsare, så som Apples Safari, även kommer att fungera i Apollo-applikationer.

Planerar Adobe att bidra med ändringar till WebKit-projektet?

Ja. Vårt mål är att bli en aktiv medlem av WebKits community och att aktivt skicka in fixar och ändringar till WebKit-projektet för utvärdering.

Är det samma WebKit som WebKit-ramverket under Mac OS X?

Inte riktigt. Projektet WebKit Open Source och Apples WebKit-ramverk för Mac OS X är två skilda saker.

Apollo tar kodbasen direkt från WebKit-projektet, och inte från Apples WebKit-ramverk.

Var hittar jag mer information om WebKit?

På dessa sidor hittar du mer information om WebKit:

Kommer Apollo-applikationer att kunna kommunicera med andra Apollo-applikationer?

Ja. Vi kommer att implementera ett IAC-protokoll (Inter-Application Communication) som gör det enkelt för Apollo-applikationer att kommunicera med varandra.

Kommer Apollo-applikationer att kunna kommunicera direkt med databaser?

Apollo 1.0 kommer inte att ha inbyggt stöd för direktkommunikation med databaser. Men, det kommer att vara möjligt att skriva databasdrivrutiner i ActionScript (via binära- eller XML-sockets). Dessa gör det möjligt för Apollo-applikationer att kommunicera direkt med en databas (både lokalt och på andra datorer).

Hur mycket kommer utvecklare/designers att kunna kontrollera av en Apollo-applikations utseende?

Utvecklare och designers kommer att ha 100% kontroll över utseendet på deras applikationer.

Kommer jag att kunna återanvända kod från Flex 2 i en Apollo-applikation?

Ja. Faktum är att du inte kommer att behöva skriva om någon kod för att köra en Flex-applikation i Apollo. Dock måste du skriva extra kod för att kunna utnyttja Apollo-specifika API:er.

Nämn några API:er som utvecklare kommer att kunna använda i Apollo

Några av de API:er som har diskuterats offentligt är:

Kommer Apollo-applikationer att fungera när jag är frånkopplad från Internet?

Ja. Apollo kommer att ha ett antal API:er som förenklar utvecklingen av applikationer som kan användas både i uppkopplat och frånkopplat läge.

Kommer utvecklare att kunna utöka funktionaliteten i Apollo med egen kod?

Vi undersöker för närvarande möjligheten att skapa denna funktionalitet.

Finns det någon sorts uppdateringsfunktion för applikationer i Apollo?

Ja. Det kommer att finnas en funktion som gör det enkelt att uppdatera applikationer i Apollo.

Skapar Apollo exe/projector-filer?

Nej. Apollo är en applikationsbas för flera operativsystem som körs på användarens dator.

En av fördelarna med detta är att installationsfilerna för Apollo-applikationer blir mycket mindre, eftersom det inte är nödvändigt att inkludera hela programvaran för Apollo i varje applikation.

Det tillåter oss även att integrera teknologierna (Flash, HTML, PDF) på en mycket lägre nivå än vad som annars vore möjligt.

Slutligen så gör det att vi kan skapa en mer standardiserad och konsistent säkerhetsmodell både för Apollo-applikationer och för användare.

Vilken säkerhetsmodell används i Apollo?

Vårt mål är att tillhandahålla den funktionalitet som utvecklare behöver och vill ha, och samtidigt tillåta dem att skapa säkra applikationer.

Vi arbetar för närvarande på detaljerna i Apollos säkerhetsmodell, och kommer att uppdatera denna FAQ när mer information finns tillgänglig.

Kan jag skapa CD-ROM- eller kioskapplikationer som bygger på Apollo?

Du kommer att kunna distribuera och installera Apollo-applikationer från en CD-ROM, även om vi i dagsläget inte har några planer på att tillåta Apollo 1.0-applikationer till att köras direkt från en CD-ROM, utan att installeras på användarens dator först.

Det kommer också att vara möjligt att skapa kioskbaserade applikationer som körs i Apollo. Men återigen vill vi poängtera att detta inte är vårt huvudsakliga mål med Apollo 1.0.

Kommer Macromedia Central att kunna köras i Apollo?

Nej.

Central-applikationer byggdes på ActionScript 2 och är alltså gjorda för en äldre version av Flash Players så kallade ”virtuella maskin” (AVM1). Dessutom är de i mångt och mycket anpassade för Centrals speciella arkitektur. Därför kommer Central-applikationer inte att kunna köras i Apollo.

Kommer SWF:er baserade på Flash version 8 eller lägre att kunna köras i Apollo?

Ja. Dock kan Apollos API:er endas nås via ActionScript 3 / AVM2. SWF:er baserade på Flash 8 / AVM1 kommer därför att kunna köras i Apollo, men de kommer inte att ha någon direkt tillgång till Apollos API:er.

Nyheter och information

Hur kan jag ge förslag på nya funktioner i Apollo?

Du kan skicka funktionsförslag till wish-apollo@adobe.com.

Var kan jag hitta den senaste informationen om Apollo?

Kommer Apollo att diskuteras på någon kommande konferens?

Ja. Du kan hitta en uppdaterad lista över offentliga Apollo-diskutioner här.

Information om denna FAQ

Är detta en officiell FAQ?

Ja. Detta är en officiell FAQ om Apollo.

Den tillhandahålls av Mike Chambers, som har ansvar för "Developer Relations for Apollo" hos Adobe.

Hur kan jag ge er mina kommentarer om denna FAQ?

Du kan skicka dina kommentarer till Mike Chambers.